Ústní zkouška

ustni-zkouska-fjPoslední částí státní maturity z francouzštiny je ústní zkouška. K ní přistupujete, zvládnete-li úspěšně složit didaktický test a i Vaše maturitní písemná práce dopadla dobře. U ústní zkoušky budete zkoušeni z dovednosti mluvení francouzsky, což je bezesporu ta nejdůležitější jazyková dovednost.

Ústní zkouška z francouzského jazyka u maturity se skládá ze čtyř částí a trvá 15 minut. Na přípravu, při které již máte k dispozici zadání, které jste si vylosovali, máte 20 minut. Vždy máte k dispozici slovník a také další podpůrné materiály (mapy, texty, obrázky atp.) Materiály si určuje každá škola dle svého zaměžení a uvážení.

Poté, co se maturitní komisi francouzsky představíte (0,5 min), následuje první část, ve které Vám bude Váš hodnotitel pokládat několik otevřených otázek (3-6) a Vy budete na tyto otázky detailně odpovídat (2,5 min). Druhá část ústní zkoušky obsahuje zadání, kde budete popisovat a porovnávat obrázky a nakonec ještě samostatně hovořit na zadáním dané téma (4 min). Třetí část ústní zkoušky trvá 5 minut a zadání této části si plně určuje škola. Může zde být samostatná prezentace daného tématu, např. Francie, Paříž, Česká republika, nebo zde může být dialog, nebo například otázka zaměřená na studovaný obor. Čtvrtá část ústní zkoušky z FJ je zajímavá tím, že jste zadáním vystaveni nějaké situaci, kde sami za sebe musíte na základě Vašeho mluvení ve francouzštině dojít k nějakému cíli. Situaci řešíte se zkoušejícím, který vždy hraje nějakou roli (učitele, policisty, kamaráda apod.). Poslední, čtvrtá část, trvá 3 minuty.