Ústní zkouška

ustni-zkouska-fjPoslední částí státní maturity z francouzštiny je ústní zkouška. K ní přistupujete, zvládnete-li úspěšně složit didaktický test. U ústní zkoušky budete zkoušeni z dovednosti mluvení francouzsky, což je bezesporu ta nejdůležitější jazyková dovednost.

Z jakých částí se v roce 2022 maturitní ústní zkouška z francouzštiny skládá?

Od roku 2021 si střední školy a gymnázia sami určují, jak bude maturitní ústní zkouška z francouzštiny vypadat. Zpravidla ale narazíte na části nebo úlohy, které se u ústní zkoušky z francouzštiny na většině škol neustále opakují. Každá část či úloha zpravidla prověřuje trochu jinou dovednost mluvení francouzsky, je třeba tedy být ve střehu ? Celá maturitní ústní zkouška z francouzštiny samozřejmě probíhá ve francouzském jazyce.

Jak zpravidla vypadají jednotlivé části ústní zkoušky státní maturity z francouzského jazyka?

Ústní zkouška z francouzského jazyka u maturity se skládá ze několika částí a trvá 15 minut. Na přípravu, při které již máte k dispozici zadání, které jste si vylosovali, máte 20 minut. Vždy máte k dispozici slovník a také další podpůrné materiály (mapy, texty, obrázky atp.) Materiály si určuje každá škola dle svého zaměžení a uvážení.

U ústní zkoušky se jedná zejména o představení se francouzsky, odpovídání na otázky zkoušejícího, popisování a porovnávání obrázků, řešení komunikační situace a samostatné mluvení o jednom tématu. Dále také můžete očekávat povídání o maturitních tématech nebo maturitních otázkách, které si určuje každá škola podle sebe, např. podle svého oboru. Může zde být samostatné mluvení k danému tématu, dialog nebo cokoliv jiného

Přejeme všem maturantům z francouzského jazyka mnoho úspěchů nejen u ústní zkoušky!