Didaktický test

didakticky-test-francouzsky-jazykDidaktický test je první ze tří částí státní maturitní zkoušky z francouzského jazyka. Po něm následuje maturitní písemná práce a na závěr maturity z francouzštiny je ústní zkouška.

Maturitní didaktický test z francouzského jazyka se dá rozdělit na dvě podčásti (subtesty). Prvním subtestem je poslechový test a druhým subtestem je čtení s porozuměním a jazyková kompetence. Poslechový subtest obsahuje několik různých poslechový cvičení. Hned po něm následuje test čtení a stejně jako poslechový test obsahuje několik typů cvičení zaměřených na Vaší dovednost čtení. Součástí tohoto testu je i jedno (poslední) cvičení, které formou testu a/b/c testuje i Vaší jazykovou kompetenci, což jinými slovy v podstatě znamená Vaší dovednost gramatickou.

Hodnocení didaktického testu z francouzského jazyka

Hodnocení testu od roku 2016

Za celý didaktický test z francouzštiny můžete od maturitního roku 2016 získat maximálně 95 bodů. Každá část nebo úloha má svou bodovou váhu uvedenou přímo v testu. Minimální hranice úspěšnosti pro projití testu je nastavena na 44 %, minimální bodový zisk pro úspěšné složení testu je tedy 42 bodů včetně. Poslechová část testu i část čtení s porozuměním se počítají dohromady a tvoří tak kompletní maturitní didaktický test z francouzského jazyka.

Hodnocení testu v maturitních letech 2010-2015

Z celého didaktického testu můžete získat až maximum 63 bodů (jeden bod za každou správně zodpovězenou odpověď). Hranice úspěšnosti v didaktickém testu je 44% včetně, což je tedy zisk minimálně 28 bodů z celého testu včetně. Poslechový test a test čtení s porozuměním se vyhodnocují dohromady.

Didaktické testy – francouzský jazyk

Didaktické testy z francouzského jazyka 2023
Didaktické testy z francouzského jazyka 2022
Didaktické testy z francouzského jazyka 2021
Didaktické testy z francouzského jazyka 2020
Didaktické testy z francouzského jazyka 2019
Didaktické testy z francouzského jazyka 2018
Didaktické testy z francouzského jazyka 2017
Didaktické testy z francouzského jazyka 2016
Didaktické testy z francouzského jazyka 2015
Didaktické testy z francouzského jazyka 2014
Didaktické testy z francouzského jazyka 2013
Didaktické testy z francouzského jazyka 2012
Didaktické testy z francouzského jazyka 2011
Didaktické testy z francouzského jazyka 2010

Didaktický test státních maturit ke stažení

Didaktický test z ČJ
Didaktický test z AJ
Didaktický test z RJ
Didaktický test z NJ
Didaktický test z ŠJ
Didaktický test z matiky

Didaktické testy z francouzštiny publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.